MiyopiMiyopi Tanımı

 

Miyopi, uzakgörmezlik olarak da adlandırılan, bir göz kusurudur. Miyop bir gözün ön arka çapı kırma gücüne göre daha uzundur, bu nedenle göze paralel gelen ışınlar retinanın önünde göz yuvarlağı içerisindeki bir noktada odaklanmaktadır. Miyoplarda, gözün kırıcı bileşenleri gözün ön-arka çapına göre fazla güçlüdür, veya gözün ön-arka çapı gözün kırıcı bileşenlerine göre fazla uzundur. Bu her iki durumun bir arada bulunması da mümkündür. Yakındaki nesnelerden yayılarak gelen ışınların, retinada odaklanabilmesi için uzağa bakıştan daha çok mercek gücü gerekir, miyop bir gözün kırıcı bileşenleri, diğer bir deyişle mercek gücü fazla olduğu için yakından gelen ışınları retina üzerinde odaklayabilir. Miyop kişilerin yakını net görebilmesi bundandır. Uzaktan gelen ışınlar 6 metreden sonra göze paralel olarak geliyor olarak kabul edilebilir, bu paralel ışınlar retinada odaklanamayacağı için miyoplar uzağı net göremezler. Miyopluk kalıtsal olduğu için akrabalardan birbirlerine geçebilir.

 

Miyopi Sebepleri

 

Miyopi sıklıkla kalıtımsaldır ve genelde 8-12 yaşlarında çocuklarda ortaya çıkar. Çocuk miyopu ise doğuştan başlar. Miyopun yetişkinlikte başladığı da görülebilir. Gençlik yıllarında vücut gelşimiyle miyopi de ilerler ve belli bir yaştan sonra durur. Aşırı okuma, gözleri az ışıkta kullanma ya da beslenme yetersizliği gibi sebepler gösterilse de bilimsel bir kanıtı yoktur, en belirgin sebebi kalıtımdır.

Oval göz yapısında, göz merceği uzaktaki cisimlerden gelen ışınları retina üzerinde odaklaştırmaya yetecek derecede şeklini değiştiremez, bu yüzden gözün oval oluşu, miyopinin sebebidir. Korneanın şeklinde bir değişiklik ya da göz merceğinin şeklinde bir değişiklik, nadiren de olsa, miyopiye neden olabilir.

 

Miyopinin Belirtileri

 

Miyopi kendini genellikle okul çağlarında belli eder, miyopi yetişkinlik dönemine kadar bir miktar artış gösterebilir. Genellikle çoçukların net görmediklerine ilişkin bir yakınmaları yoktur, daha çok sınıfta tahtayı göremediklerinde fark edilirler. Genellikler, miyopinin ilerlemesi ergenlikten sonra dursa da, dejeneratif miyopi denilen durumda miyopi erişkin yaşamda da artmaya devam edebilir.

 

Miyopinin Risk Faktörleri

 

Kesin kanıtlanmış olmasa da yapılan araştırmalar, miyopinin eğitim seviyesi ya da aşırı okuma ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

Ailesinde miyopi görülenlerde, bu kalıtsal hastalığın görülmesi büyük olasılıktır.

Miyopinin görükme sıklığında etnik etkilidir. Asyalılarda miyopi %70 – %90 görülürken, Afrika ülkelerinde bu oran % 20′dir.

 

Miyopi Teşhisi

 

Doktor muayenesi şarttır. Phoropter adlı optik ekipman sayesinde gözlük teşhisi konulabilir.

 

Miyopiden Korunma Yolları

 

Miyopi kalıtımsal bir hastalık olduğu için önlemek mümkün değildir. Gözleri yormama, loş ortamda okumaktan kaçınma ve sağlıklı beslenme miyopi riskini azaltabilir.

 

Miyopi Tedavisi

 

Miyopisi olan kişiler, yakını net görebilirler ancak uzaktaki nesneleri net göremezler. Uzakta net görebilmeleri için, kalın kenarlı -içbükey mercekler kullanmaları gerekir. Kalın kenarlı mercekler, miyopiyi tedavi etmez ve ilerlemesini durdurmaz, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek içindir.

Bu mercekler göze gelen ışınların yayılmasını sağlayarak, görüntünün retinada net bir şekilde oluşmasını sağlarlar. Bu amaçla kontakt lensler de kullanılabilir. Aynı optik özelliklere sahip kontakt lensler de kırma kusurunu düzeltmek için kullanılabilir.

Kornea üzerine yapılan fotorefraktif keratektomi (photorefractive keratectomy, PRK) ve lazer eşlikli in situ keratomileusis (Laser Assisted In Situ Keratomileusis, LASIK) son yıllarda popülerlik kazanmış bazı tedavi yöntemleridir.