HipermetropiHipermetropi Tanımı

Hipermetropi, halk arasında yakını görememe olarak da bilinen bir göz kusurudur. Göz ya normalden daha kısa ya da korneası daha düz (kırıcılığı normalden daha az) olduğu için göze yakın cisimlerden gelen diverjan, birbirinden uzaklaşan ışınlar retinanın üzerine odaklanmak yerine arkasında odaklanır. Bu durumda retina üzerinde oluşan görüntü bulanıktır.
Hipermetropi kalıtsal ve yaygın bir durumdur. Genellikle gözlük ve kontakt lenslerle görüntü düzeltilebilir.

Hipermetropi Sebepleri

Hipermetropi, göz küresinin normalden kısa olması nedeniyle retina üzerine odaklanması gereken görüntünün retina arkasında odaklanması sonucu oluşur. Bu da bulanık görmeye sebep olur. Ender olarak da korneanın veya göz merceğinin kırma kuvvetinin az olması bulanık görmeye sebep olabilir.

Hipermetropi yaşla birlikte artış gösterir, bunun nedeni yaşla beraber akomodasyon gücünde meydana gelen ilerleyici azalmadır .

Bu kalıtsal göz kusuru, aile bireyleri hipermetrop olanlarda görülebilir.

Bebekler ve çocuklarda görülen hipermetropi, gözler büyüdükçe ve geliştikçe kendi kendine düzelir.

Hipermetropi Belirtileri

Düşük derecede hipermetrop olanlar, yakını net göremezlerken uzağı normalden daha iyi görürler. Kitap okumak gibi yakın iş yaptıklarında göz yorulması ve baş ağrısı görülebilir. İleri derece hipermetroplar, yakını da uzağı da net göremezler.

Genç yaşlarda hipermetropi belirtileri çok hafiftir, tespit edilemeyebilir. Yaşla birlikte akomodasyon gücünün azalması nedeniyle, yaş ilerledikçe hipermetropi artar ve görme bulanıklığı belirtisi fark edilebilir.

Hipermetropinin Risk Faktörleri

 • Göz küresinin normalden kısa olması
 • Korneanın veya göz merceğinin kırma kuvvetinin az olması
 • Aile bireylerinde hipermetropi görülmesi
 • 40 yaş üzeri olma

Bu özelliklere sahip olanlar hipermetrop olabilirler.

Hipermetropi Teşhisi

Genel bir göz muayenesi veya standart oftalmik test şunları içerebilir:

 • Göz tansiyonu ölçümü (Tonometri)
 • Gözlük için doğru bir reçete belirlemek amacıyla kırılma testi
 • Retina muayenesi
 • Biyomikroskop ile yapılan gözün ön yapılarının incelenmesi
 • Olası renk körlüğünün tespiti için renk ayırt etme testi
 • Gözleri hareket ettiren kasların incelenmesi
 • Yakın ve uzak görme keskinliklerinin ölçülmesi

Hipermetropiden Korunma Yolları

 • Bulanık görme, göz yorgunluğu gibi belirtilerde gözlerinizi göz doktorunuza kontrol ettirin
 • Kronik hastalıklarınızı sık sık kontrol ettirin
 • Koruyucu güneş gözlükleri kullanın
 • Sağlıklı beslenin
 • Görsel optimizinize uygun gözlük kullanın
 • Kitap okuma gibi yakın işlerinizi iyi aydınlatılmış ortamlarda yapın

Hipermetropi Tedavisi

Hipermetropinin en yaygın düzeltme yöntemi gözlüklerle ve kontakt lenslerle uygulanır. Gözlükler ve kontakt lensler, kırma kusurlarını büyük ölçüde tedavi edebilirler. Hipermetrop kişilerin gözlük camları, ışığın retinada odaklanmasını sağlayan ve gözün kırma gücünü arttıran ince kenarlı –dışbükey- merceklerdir.

Kornea üzerine yapılan fotorefraktif keratektomi (photorefractive keratectomy, PRK) ve lazer eşlikli in situ keratomileusis (Laser Assisted In Situ Keratomileusis, LASIK), kondüktif keratoplasti(Conductive keratoplasty) veya gene kornea üzerine uygulanan diğer bazı cerrahi yöntemler de tedavi amaçlı olarak araştırılmaktadır, ancak hipermetropinin refraktif cerrahisi henüz miyopi kadar başarılı değildir.