appstore kücük


Zygomaticus Major Kası

Büyük zigomatik kas olarakta anılır. Ağız köşesini yukan kaldırmakla görevlidir. Os Zygomaticum'un dış yüzeyinden başlayarak aşağıya ve mediale doğru uzanır. Ağız köşesinde sonlanır.


[WPRError]