appstore kücük


Zygomatic Kemik

Yanak üst kısmında bulunur. Yanak çıkıntısını oluşturan kemiktir. Göz çukurunu yanlardan sınırlar. Yassı bir görüntüsü olan zygomatic kemiğin üç çıkıntısı ve üç yüzü vardır. Kemiğin gövdesinden başlayan üç çıkıntı kendisi ile aynı adı taşıyan kemiklere doğru uzanır. Bu çıkıntılar processus frontalis, processus maxillaris ve processus temporalis adlarını alırlar.


[WPRError]