appstore kücük


Ksifoid Çıkıntı

Ksifoid çıkıntı sternumun en alt bölümüdür. Ksifoid çıkıntı sternumdaki en küçük ve en değişken bölümdür, sternumun gövdesinden aşağıya doğru uzanır ve yaprak şeklindedir. İnsan yaşamının erken evrelerinde kıkırdaktan oluşur fakat yaş ilerledikçe sertleşerek kemikleşir. Sternumun bu bölümü, herhangi bir kaburgayla eklem oluşturmaz.


[WPRError]