appstore kücük


Vas Deferens

Vas deferans, epididim' in kuyruk bölümünden başlayıp, epididim' in devamı şeklinde uzayan, kalın kas yapılı bir borudur. Vas deferans 40-50 cm uzunluğunda olup, ampulla bölümü hariç sadece spermiumların iletiminde görev alır. Önce scrotum içinde epididim' in iç yanında, testisin arka kenarı boyunca yukarıya seyreden vas deferans, daha sonra funiculus spermaticus içinde olarak inguinal kanalı aşar ve karın boşluğuna girer.


[WPRError]