appstore kücük


Ulnar Arter

Ulnar arter, fossa cibitalis içerisinde a. brachialis’in kalın olan son dalı olarak başlar. Başlangıcından hemen sonra a. interossea communis dalını verir. Bu dal a. interossea anterior ve posterior adında iki dala ayrılarak ön kolun ön ve arka yüzüne kan iletimini sağlar. A. ulnaris, el bileğinde canalis carpi’nin yüzeyinden geçerek avuç içerisine varır. Bu sırada bileğin ön yüzünde ve medial tarafta ulna ile parmaklar arasına sıkıştırılarak nabzı alınabilir. A. ulnrais’in kendisi arcus palmaris superficialis’i oluşturur. Bu kavisin dış yan ucuna a. radialis’in r. palmaris superficialis dalı bağlanır. Böylece oluşturulan arter kavisleri ile ele kan iletimi sağlanır.


[WPRError]