appstore kücük


Ulna

Radiustan daha uzun bir yapıya sahip olan ulna, önkol iskeletinin iç yanını oluşturur. Üst ve alt iki uç ve bir gövdeden meydana gelir. Üst ucunda olecranon adlı bir çıkıntı bulunur. Bunun ön kenar açıklığı öne bakan bir oyuk şeklinde olan incisura trochlearis’i taşır. Incisura trochlearis önde taç şeklinde bir çıkıntıda processus coronoideus’ta son bulur. Alt ucunda ise radius ile eklemleşen caput ulnae ve küçük bir çıkıntı olan processus styloideus yer almaktadır.


[WPRError]