appstore kücük


Triceps Brachii Kası

Ön kolun arka tarafındaki tek kastır. Üç baş halinde meydana çıktığından bu ad verilmiştir. Caput Longum, Tuberculum Ingraglenoidale’den; Caput Lateralis ve Caput Medialis ise Humerus’un arka yüzünden doğar. Tendonları, Olecranon’a bağlanarak sona erer.


[WPRError]