appstore kücük


Trapezius Kası

Her iki taraftaki kaslar bir araya geldiklerinde karo şekli oluşturdukları için kas trapezius olarak adlandırılmıştır. Trapezius kası N. accessorius tarafından uyarılır, bu kas skapulayı aşağı, yukarı ve iç yana hareket ettirir. Baş ve boyunu karşı tarafa çevirir, aynı tarafa büker


[WPRError]