appstore kücük


Dil

Dil ağız tabanında bulunan, istirahat halinde esas ağız boşluğunu tamamen dolduran, mukoza ile kaplı , çizgili kaslardan meydana gelen hareketli bir organdır. Yutma, çiğneme, ağız temizleme ve tat alma görevlerinde rol oynar.Anatomik olarak dil, cisim, kök ve uç olmak üzere üç bölümden meydana gelir. Dilin ucu ve cismi serbest hareketli olduğu halde kökü hyoideum ve mandibula' ya bağlıdır. Dilin damağa ve yutağa bakan kısmına dil sırtı denir. Dil sırtı sulcus terminalis adında ve ters “v” şeklindeki bir olukla ön ve arka iki bölüme ayrılır. Dil mukozasının altında, bağ dokusunun altına gömülmüş biçimde intrinsik dil kasları vardır. Longitudinal, trasnvers ve vertikal yöneltide seyreden bu kaslar dilin biçimini değiştirirler.


[WPRError]