appstore kücük


Tibialis Anterior Kası

Membrana interossea’nın içinden geçerek bacağın ön tarafına ulaşır. Ayak sırtında anterior dorsalis pedis adı ile ulaşımına devam eder ve ayağın kanlanmasına yardımcı olur.


[WPRError]