appstore kücük


Tibial Arter Anterior

Tibiyal Arter Anterior, Membrana interossea’nın içinden geçerek bacağın ön tarafına ulaşır. Burada kasların derininden ayağa doğru uzanır. Ayak sırtında a. dorsalis pedis adı ile yolculuğunu devam ettirir ve ayağın kanlanmasına katılır.


[WPRError]