appstore kücük


Tibia

Üst kısmında iki tane yayvan çıkıntı vardır. Bunlara condylus lateralis ve medialis adı verilir. Üst yüzlerinde eklem yüzeyi bulunur ve femur kondilleri ile eklemleşir. Üst ucun ön tarafında ki pürüzlü çıkıntıya tuberositas tibia denir. Uyluğun ön tarafında bulunan güçlü bir kas m. quadriceps femoris’in tendonu bu çıkıntıya bağlanır. Tibianın ön kenarı keskindir ve deri altında elle hissedilebilir. Bacağa önden çarpan cisimler direk kemiği etkiler ve ağrılı şişlikler meydana gelebilir. Tibia’nın alt yüzünde ayak bileği kemikleri ile eklemleşen facies articularis inferior bulunur. Alt ucun iç kenarındaki çıkıntı ise malleolus medialis’tir ve ayak bileğinin iç tarafında deri altında hissedilebilir.


[WPRError]