appstore kücük


Tirohyoid Kası

Tirohyoid kası, ince ve küçük bir dörtgen şeklinde olup, m. sternothyroidenus'un yukarı doğru devam eden bir parçası şeklindedir. Tirohyoid kası, os hyoideum sabit ise os hyoideum'u aşağı çeker.


[WPRError]