appstore kücük


Tirohyoid Membran

Tirohyoid membran, preepiglottik boşluğun ön duvarını oluşturmaktadır ve elastik fibröz yapıdadır. Larenksin yukarı hareketini sağlamakla görevlidir. Inferiorda tiroid kıkırdağın üst kenarına ve üst kornunun ön yüzüne, superiordaysa hyoid kemiğin korpusuna ve büyük boynuzuna yapışmaktadır. Tirohyoid membran’ın içerisinden superior larengeal arter, ven ve superior larengeal sinirin internal dalı geçmektedir.


[WPRError]