appstore kücük


Timus

Timus; göğüs bölgesinde, sternum’un hemen arkasında, 4. kıkırdak costa’ya kadar ilerler. Eşit büyüklükte olmayan iki lobdan meydana gelmiştir. Doğumda 10-15 gr ağırlığında olup, vücudun kitlesine oranla relatif olarak büyür. Puberte' ye kadar büyüyerek 30-40 gr’a kadar ulaşır. Puberteye ulaştıktan sonra kademeli olarak küçülür. Daha sonra atrofiye uğrayarak yağ dokusuna dönüşür. Fibröz bir kapsülle sarılıdır. Kapsül bez içine bölmeler göndererek bezi lobuli thymi denilen küçük lobcuklara ayırır. Lobcuklar dışta cortex thymi, içte medulla thymi denilen iki lobdan oluşur. Timus, primer lenfoid bir organdır. Hücresel bağışıklıktan sorumlu olan T-lenfositlerin yapım yeridir.


[WPRError]