appstore kücük


Thoracic Vertebra

Thoracic Vertebra göğüs omurları anlamına gelir ve 12 adetten oluşur. Diğer bölge omurlarına göre özellikleri farklıdır. Corpusları kalp görünümündedir. Processus transversusları üstünde fovea costalis processi transversi adı verilen çukur alanlara kaburgaların tuberculum costae’ları eklem yapar. Bunun yanısıra corpus’un arka kısımlarında fovea costalis superior ve inferior isimli çukur alanlara ise kaburgaların baş 13 kısımları eklem yapar. Göğüs omurlarının processus spinosus’ları aşağıya doğru bakar.


[WPRError]