appstore kücük


Torasik Kanal

Torasik kanal baş, boyun ve göğüs boşluğunun sağ tarafları, sağ üst ekstremite ve karaciğerin de diyaframatik yüzü hariç olmak üzere, vücudun geri kalan bölümlerinden lenf damarlarını toplayarak venöz dolaşıma akıtan kalın bir lenf damarıdır. Erişkinlerde ortalama 38-45 cm uzunluğundadır ve 12. göğüs omurunun alt kenar hizasından boyun köküne kadar uzanır. Torasik kanalda bir çok kapakçık bulunur, bu kapakçıkların serbest kenarları ven tarafına dönüktür. Bu sebeple venöz kan, torasik kanal içerisine giremez.


[WPRError]