appstore kücük


Teres Minor Kası

Humerus’un proksimal ucu ve Skapula'nın dış kenarı arasında bulunur. Dış rotasyon ve adduksiyon yaptırır.


[WPRError]