appstore kücük


Teres Major Kası

Humerus’un proksimal ucu ve Skapulanın dış kenarı ile bir öncekinin biraz altında bulunur. Dış rotasyon ve adduksiyon yaptırır.


[WPRError]