appstore kücük


Temporal Kas

En güçlü çiğneme kaslarından temporal kas, kafatasının yan kısmını oluşturan temporal kemiğin, temporal fossasından üç bölüm şeklinde aşağıya uzanır. Ön temporal lifler temporal fossanın anterior kısmından çıkar ve neredeyse düz olarak aşağı iner.Orta temporal lifler temporal fossanın ortasındaki geniş alandan doğar ve hafif bir anterior eğimle aşağıya iner. Arka temporal lifler ise ön temporal liflere oranla daha eğimli bir şekilde aşağı iner. Temporal kasa ait bu üç bölüm de mandibulanın koronoid çıkıntısının (processus coronoideus) etrafına yapışarak, kasa, yelpaze görünümü verirler.


[WPRError]