appstore kücük


Tarsallar

Tarsallar ayak bileği kemikleridir ve el bilek kemiklerine benzer biçimde iki sıra halinde dizilmişlerdir. Arka sıra, iki büyük kemik olan talus ve calcenus'tan meydana gelir. Ön sıra ise os cuboideum, cuneiforma ve naviculareden oluşur. Hiçbir kasla bağlantısı olmayan talus bacak iskeletinin bacağa bağlandığı art.talocruralis'e katılır. Calcenus, ayak iskeletinin en büyük kemiğidir ve topuk çıkıntısını meydana getirir. Talus ve calcenus'un birbirine bakan yüzlerindeki sulcustali/calcanie, beraberce sinüs tarsiyi meydana getirir.


[WPRError]