appstore kücük


Superior Vena Kava

Superior vena kava, kalp hariç diyafram üzerinde kalan baş-boyun, göğüs ve üst kısımların ven kanını toplayıp sağ atrium'a ulaştıran 6-8 cm uzunluğunda, 2-2,5 cm çapında, kapakçık içermeyen büyük bir toplar damardır. Superior vena kava, sağ-sol iki brakiosefhalik ven'in sağ I.kıkırdak kaburganın sternal ucunun arkasında birleşmesi ile meydana gelir. Sol brakiosefhalik sağdan daha uzundur. Herbir brakiosefhalik ven de, temelde baş-boyun ven kanını toplayan v.jugularis interna ile üst taraf ven kanını toplayan v.subclavia'nın birleşmesi sonucu meydana gelir. V.jugularis ile v.subclavia'nın birleşme yerine angulus venosus denilir.


[WPRError]