appstore kücük


Subklavyen Ven

Subklavyen ven, aksillar ven'in devamı olan tek ven'dir. Subklavyen artere eşlik eden subklavyen ven, arterin ön - altında yer alır. Birinci kaburganın dış kenarından sternoklavikuler ekleme kadar uzanır. Bu hizada v. jugularis interna ile birleşerek brakiosefhalik venin oluşumuna katılır.


[WPRError]