appstore kücük


Subklavyen Arter

Subklavyen arter, sağda truncus brachiocephalicus’un solda ise arcus aorta’nın bir dalı olarak ayrılır. Birinci kaburga ile clavicula arasından koltuk altına ulaştığında adı a. axillaris olur.


[WPRError]