appstore kücük


Sternum

Sternum üç parçadan meydana gelir. Üstte manubrium sterni (sap), ortada corpus sterni ve altta processus xiphoideus bulunur. Son parça kıkırdaktan, diğerleri ise kemikten oluşmuştur. Manubrium ve corpus sterni, symphysis manubriosternalis denen bir eklemle birbirine tutunurlar. Burada geniş tarafı dışta olacak şekilde oluşan açının adı angulus sterni’dir. Bu açının yan taraflarına 2. kaburgalar bağlanır. Sternum’un yanlarına boydan boya kaburgalar tutunur. Kaburgaların tutunmasına yarayan çentiklere incisura costalis denilir. Manubrium sterni üzerinde üst dış yandaki çentiklere ise incisura clavicularis adı verilir ve buraya clavicula bağlanır.


[WPRError]