appstore kücük


Sternomastoid Kası

Boyunun yan tarafında yer alan ve boyunun bölgelere ayrımında önemli rol oynayan kalın bir kastır. Manubrium sterni ve Claviculanın 1/3 medial bölümünden başlar. Proc.mastoideus ve Linea Nuchalis Superior'da sona erer. Tek taraflı kasılmalarda Laterofleksiyon yani bir diğer deyişle baş- boyun rotasyonu sağlar, iki taraflı kasılmalarda ise boynu öne eğer ( boyun fleksiyonunda pm özelliktedir). N.accessorius - CN XI tarafından inerve edilmektedir.


[WPRError]