appstore kücük


Sternohyoid Kası

Manubrium sterni ve clavicula'nın sternal ucundan başlar. Hiyoid kemik cisminde son bulur. Hiyoid kemiği aşağı çekmekte, bir diğer deyişle hiyoid kemiğe depresyon yaptırmakta görev alır.


[WPRError]