appstore kücük


Sternocleidomastoid Kası

Sternum ve clavicula’dan doğarak proc. mastoideus’a uzanır. N. accessorius tarafından harekete geçirilir. Boynun bükülmesini, döndürülmesini ve gerilmesini sağlar. Tek taraflı kasıldığında yüzü karşı tarafa baktırır, iki taraflı kasıldığında ise boyuna fleksiyon yaptırır.


[WPRError]