appstore kücük


Splenius Capitis Kası

Splenius Capitis kası, 7. boyun ve ilk 3 veya 4 göğüs omurlarının spinal çıkıntılarından başlar. Splenius Capitis'in bağlanma yerinde longissimus capitalis bulunur ve ikisi arasında da a. occipitalis uzanır.


[WPRError]