appstore kücük


Dalak

Dalak sol hipokondrium’da, mide ile diaphragma arasında konumlanan, intraperitoneal yerleşimli, lenf sistemi organıdır. Lig. lienorenale ile böbreğe, lig. gastrolienale ile mideye bağlanır. Dalak, intrauterin hayatta ve doğumdan hemen sonraki dönemde eritrositlerin imal yeridir. Erişkinde ise eritrositlerin yıkım yeridir. Bu yıkım sonucu meydana gelen demir, yeni eritrositlerin yapımında kullanılır.


[WPRError]