appstore kücük


Sphenoid Kemik

Kafa iskeletinin tabanında bulunan sphenoid kemik, occipitalis'in pars basilaris'i ve os temporale'nin ön tarafında konumlanır. Kanatları açık bir kuş görünümüne benzetilir. Sphenoid kemiğin corpus'u boş kübe benzer, içindeki boşluğa sinus sphenoidalis denir. Corpus'un üst yüzünde ise fossa hypophysialis adında bir çukur bulunur. Buraya canlıda hipofiz bezi oturur. Corpus’un ön tarafında canalis opticus adında bir delik yer alır. Buradan görme siniri olan n. opticus ve a. ophtalmica adında bir damar geçer. Os sphenoidale’nin yanlara doğru kanat şeklinde açılmış iki çıkıntısı bulunur, bu çıkıntılarda üstte ve önde olanı ala major, altta ve arakada olanı ise ala minor'dur. İki kanat arasında fissura orbitalis superior adında bir yarık kalır. Bu yarıktan n. ophtalmicus, n. occulomotorius, n. trochlearis ve n. abducens adındaki sinirler geçerek göz çukuru içerisine uzanır. Ala major üzerinde önden arkaya doğru foramen rotundum, foramen ovale ve foramen spinosum isminde üç delik vardır. Foramen rotundum’dan n. maxillaris, foramen ovale’den n. mandibularis geçerek kafa dışına varır. Foramen spinosumdan ise a. meningea media kafa tası içine girer. Os sphenoidale’den aşağı doğru uzanan çıkıntıya ise processus pterygoideus denilir.


[WPRError]