appstore kücük


İskelet Sistemi Arka

İnsan vücudunda yetişkinlik öncesi dönemde 213, yetişkinlik döneminde ise 206 tane kemik bulunur. Bu kemikler birbirleri ile eklemleşerek iskelet sistemini meydana getirirler. İskelet sistemi apendikülar ve aksiyal olmak üzere ikiye ayrılarak incelenir. Apendikülar iskelet kollar ve bacaklardan, aksiyal iskelet ise baş, göğüs kafesi ve omurlardan meydana gelir. İskelet sistemi vücudumuza şekil verir, kas ve bağ yapılarının tutunmasına yarar. Bu sayede kaldıraç gibi görev yaparak hareketin ortaya çıkmasında yardımcı olur. İç organların korunmasında ve tutunmasında yardımcıdır. Kemik içinde bulunan ve ilik adı verilen yapı ise kanın şekilli elemanlarının üretildiği yerdir.


[WPRError]