appstore kücük


Sfenoid Sinüs

Yetişkinlerde toplam hacimleri 40-60 ml olan paranzal sinüsler, konuşmada rezonator rol oynamanın yanı sıra kafatasının ağırlığını da azaltırlar. Bunlardan biri olan sfeneoid sinüs, sfenoid kemik içinde yer alan 3,5 ml hacmine sahip küçük bir sinüstür. Üst tarafında fossa hypophysialis, n.opticus ve chiasma opticum ile komşudur. Salgısı üst konkanın üst tarafında kalan recessus sphenoethmoidalis' e akar. Postnatal 5. ayda meydana gelmeye başlar.


[WPRError]