appstore kücük


Frontal Sinüs

Frontal kemik içerisine yerleşmiş olan alın sinüsü bir kemik yaprağı ile ayrılmış iki ayrı sinüsten meydana gelir. Kanalı meatus nasi medius’a açılır


[WPRError]