appstore kücük


Serratus Anterior Kası

Serratus Anterior kası, II. - IX. kaburgaların orta bölümünden başlar. Scapulanın iç yan kenarı ve Angulus Inferior'da sona erer. Scapulayı öne çekerek Scapuler Abduksiyon ve yukarıya rotasyon yaptırmakta görev alır. Kolun 90°nin üzerindeki abduksiyonunda rol alır. Scapula sabit kaldığında kaburgaları kaldırarak inspirasyona yardımcı olur.


[WPRError]