appstore kücük


Semitendinosus Kası

Uyluk arkayüz kaslarından olan Semitendinosus kası, yarı tendon kas anlamına gelir, Tuber ischiadicumdan başlar ve diğer uyluk arka yüz kasları gibi kalçaya ekstensiyon, bacağa fleksiyon yaptırır


[WPRError]