appstore kücük


Seminal Vesicles

Mesane tabanı ile rektum arasında, vas deferans ve üreter' in son bölümüyle komşu olan seminal veziküller, çift eklentili bir bezdir. Kesecikler bulunduran, kıvrımlar yapmış tek bir kanal sisteminden meydana gelen bu bez, 5-7 cm uzunluğunda 2-2,5 cm genişliğindedir. Bezin içindeki kıvrımlı kanal sistemi 10-15 cm uzunluğundadır. Bu bezin yapmış olduğu salgı, içindeki kanal sisteminin devamı şeklindeki boşaltma kanalı yoluyla dışarı atılır.


[WPRError]