appstore kücük


Semimembranosus Kası

Uyluk arka yüz kaslarından biri olan semimembranosus kası, yarı zar kas anlamına gelir. Tuber ischiadicum’dan başlar. Kalçaya ekstensiyon, bacağa fleksiyon yaptıran kaslardandır.


[WPRError]