appstore kücük


Skapula

Gögüs kafesinin üst kısmında bulunan üçgen biçminde yassı bir kemiktir. Kaburgalara dönük yüzüne facies costalis (kaburgaya bakan yüz), arkaya dönük yüzüne ise facies dorsalis (arkaya bakan yüz) denir. Arka yüzde içten dışa doğru uzanan spina scapulae (dikensi çıkıntı) arka yüzü üstte küçük (fossa supraspinata), altta büyük (fossa infraspinata) olmak üzere iki çukura böler. Processus spinosus’un lateral ucu kalınlaşarak acromion denen bir çıkıntı biçminde son bulur. Acromion, clavicula (köprücük kemiği) ile eklem yapar. Scapula’nın üst kenarından öne ve aşağıya doğru uzanan gagamsı çıkıntı processus coracoideus’tur. Bu çıkıntıya göğüs ve kol ile ilgili bazı kaslar bağlanır. Scapula’nın dış kenarında humerus (kol kemiği) başı ile eklem yapacak olan çöküntülü bir alan seçilir, buraya cavitas glenoidalis (yayvan çukur) adı verilir.


[WPRError]