appstore kücük


Skalen Kaslar

Boynun yan bölgesinde yeralan çizgili kaslara verilen genel isimdir. Skalen kaslar, ön, arka ve orta olmak üzere üç tanedir. Skalen kasların üçüde 1. kaburgayı kaldırarak inspirasyona yardım ederler. Çift taraflı çalıştıklarında baş ve boyuna ekstansiyon ve hiperekstansiyon, tek taraflı çalıştıklarında lateral fleksiyon ve aynı tarafa rotasyon yaptırırlar.


[WPRError]