appstore kücük


Tükürük Bezleri

Salgısını ağız boşluğuna bırakan ekzokrin salgı bezleridir. Tükürük bezleri büyük ve küçük tükürük bezleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Büyük olana glandulae salivariae majores, küçük olana ise salivariae minores adı verilir. Tükürük bezleri tarafından üretilen salgı ağzın nemli tutulmasını, sindirim başlamasını sağlar ve dişleri çürümeye karşı korur.


[WPRError]