appstore kücük


Sağ Ventrikül

Kalbin sağ kenarını meydana getirmesine rağmen önden bakıldığında ön yüzün büyük bir kısmı sağ ventrikül tarafından şekillendirilir. Arka tarafındaki ostium interventriculare dextrum ile atrium dextrum'daki kan sağ ventrikül'e geçer. Bu delik üzerinde bulunan valva tricuspidalis üç kapakçıktan oluşmuştur. Ön, arka ve septal pozisyonda yerleşmiş olan bu kapakçıkların kenarlarından şemsiye teli gibi lifler uzanır. Chordae tentineae ismindeki bu iplik yapılar m. papillaris denilen meme başı şeklindeki kas çıkıntılarının uçlarına bağlanırlar. Bu lif yapıları, kapakçıkların atrium içerisine doğru dönmesini engeller. Böylece kapakçık kan akışının geriye akmadan tek yönde yani atrium'dan ventriküle doğru olmasını sağlar. Ventriculus dexter'in içerisindeki çıkıntılı kas lifi kitleleri trabeculae carneae ismini alırlar. Bunlardan özellikle bir tanesi septumdan ön duvara doğru uzanan belirgin bir kitle biçmindedir. Trabecula septomarginalis ismindeki bu kitlenin içerisinden kalbin ileti sistemine ait lif demetinin bir bacağı geçer. Ventriculus dexter'in üst arka tarafında bir diğer delik vardır. Ostium trunci pulmonalis adındaki bu delik yarım ay şeklinde üç kapakçıktan meydana gelen valva trunci pulmonalis tarafından kapatılır. Bu kapakçıklar ventrikülün kasılması ile birlikte kanın tek yönlü yani ventrikül içerisinden truncus pulmonalis adlı damara doğru akışına izin verirler. Truncus pulmonalis sağlı sollu a. pulmonalis sinistra ve dextra'ya ayrılarak karbondioksitli kanı akciğerlere ulaştırır.


[WPRError]