appstore kücük


Sağ Lenf Kanalı

Sağ lenf kanalı ortalama 1,3 cm uzunluğunda olup, boyun kökünde m.scalenus anterior' un medial kenarı boyunca uzanır ve sağ sağ angulus venosus' a açılır. Torasik kanalda olduğu gibi açılma yerinde iki tane kapakçık bulunur. Bu kapaklar venöz kanın lenf damarlarına geçmesini engellerle


[WPRError]