appstore kücük


Sağ Hepatik Kanal

Karaciğer içerisinde safra kanalları birleşerek iki tane büyük safra kanalı oluşturur. Bunlardan sağ tarafta yer alanı sağ hepatik kanaldır. Sol hepatik kanalla beraber karaciğerin safra sıvısını drene ederler.


[WPRError]