appstore kücük


Sağ Brakiosefalik

Sağ brakiosefhalik yaklaşık 2,5 cm uzunluğundadır ve sol brakiosefhalik gibi sol clavicula' nın sternal ucunun arkasından doğar. Vertikale yakın bir pozisyonda aşağı uzanır ve sağ 1. kıkırdak kaburganın biraz aşağısında 5. braciosephalica sinistra ile birleşerek 5. vena cava superior' u oluşturur.


[WPRError]