appstore kücük


Sağ Atrium

Sağ atrium kalbin sağ arka tarafında konumlanır. Öne doğru uzanan çıkıntısı auricula dextra ismini alır ve atrium’a fazla kan geldiğinde bu kısımlar atrium hacminin genişlemesine yardımcı olur. Sol tarafında septum interatriale bulunur. Bu duvar üzerinde fossa ovalis adında bir çöküntü vardır. Bu çöküntü anne karnında iken deliktir (foramen ovale), ancak doğumdan sonra kapanır. Kapanmaması halinde sağ ve sol atriumlar arasında kan geçişi olur. Böylece sol atrium’daki oksijence zengin kana karbondioksitli kan karışır. Atrium dextrum’da üstten v. cavae superior’un açıldığı, ostium v. cavae superioris ve alttan da v. cavae inferior’un açıldığı, ostium v. cavae inferioris adlı iki delik görülür. Bu deliklerde kapakçık bulunmaz. Atrium dextrum içerisinde mm. pectinati adında kas çıkıntıları bulunur. Bu kaslar kontraksiyon yaparak atrium'un içeriğinin ventriculus dexter'e ulaşmasını sağlarlar. Atrium dextrum'un duvarında küçük bir delik olan ostium sinus coronarii de vardır. Atrium dextrum, ön tarafında bulunan ostium atrioventriculare dextrum adlı delik yardımıyla ventriculus dexter’e açılır. Bu delik üzerinde valva atrioventricularis dextra (valva tricuspidalis) bulunur. Bu kapakçık kanın sağ karıncıktan geriye yani sağ atrium’a dönmesini önler.


[WPRError]