http://www.anatomic.us/wp-content/uploads/2013/06/coo-son.png


Renal Pelvis

Böbreklerdeki idrarın, idrar kesesine nakledilmesini sağlayan bölümdür. Kabaca bir huniye benzetebileceğimiz pelvis renalis, böbrek sinüsü içerisinde konumlanır. Böbrekler idrarı renal papillalar vasıtasıyla renal pelvisin içerisine iletirler. Burada biriken idrar daha sonra idrar kesesine ulaşır.


[WPRError]