appstore kücük


Rectus Femoris Kası

Quadriceps femoris kasının 4 başından biridir. Spina Iliaca Anterior Inferior'dan başlar. Rectus Femoris kası Art.genus'ta bacağa ekstensiyon yaptırır. M.rectus femoris bölümüyse uyluğa fleksiyon yaptırmada görev alır.


[WPRError]